Publisher Rates

TẠI SAO SỐ XEM / THỐNG KÊ / KIẾM TIỀN KHÔNG ĐƯỢC ĐẾM?

RÚT TIỀN:

Tỉ giá: 1$ = 21.000 VND

Lượt xem được tính: 2 click / 1 IP / 1 Ngày

Giới thiệu bạn bè của bạn đăng ký qua link giới thiệu để nhận hoa hồng bằng 20% doanh thu.

 

Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Canada $8,0000
New Zealand $8,0000
Netherlands $8,0000
United Kingdom $7,0000
United States $6,0000
Sweden $6,0000
Germany $5,0000
Australia $5,0000
Italy $4,0000
India $3,2000
Indonesia $3,0000
Vietnam $3,0000
Thỏa thuận toàn cầu (Tất cả các nước) $2,0000
Quốc gia Thu nhập trên 1000 lượt xem
Vietnam $3,4000
Thỏa thuận toàn cầu (Tất cả các nước) $2,5000

Sign up now !